59534698 kl. 9-13 // ungdomsskolen@kalundborg.dk

Unge <3 Vand

Nu skal vi snart til stranden!

UngKalundborg faciliterer igen i år sammen med Kalundborg Sejlklub et surf café miljø ved Houget i Kalundborg, som bliver centrum for alle Ung Kalundborgs forårs-aktiviteter - næsten! For vi har også et samarbejde med Surf Søen i Bregninge, som tilbyder spændende aktiviteter.

Programmet løber 6 torsdage med opstart 5. maj - dog med undtagelse af Kristi Himmelfartsdag d. 26. maj. Alle fra min. 6. klasse og op til 18 år er velkomne.

Der er mulighed for at skifte hold efter 1. undervisningsgang, hvis man har fortrudt - men ikke senere. Det gøres ved at skrive hurtigst muligt til ungdomsskolen@kalundborg.dk og så finder vi ud af, om der er plads på det ønskede hold.

Husk at du også kan tilmelde dig mad efter holdene - vi spiser 3 gange i sejlklubben og 3 gange ved surfsøen. Tilmeling er dog nødvendig.