59 53 46 98 kl. 9-13 // ungdomsskolen@kalundborg.dk

Om UngKalundborg

Hvem kan være med? 
Du kan gå i Ungdomsskolen, hvis du:  
• bor i Kalundborg Kommune eller 
• er 12-18 år og går på en af kommunens folkeskoler. 

Koster det noget? 
Nej. Undervisning, bøger og materialer til vores ugentlige hold er gratis. I enkelte fag kan der blive tale om, at du selv skal give et tilskud til materialer. Det vil normalt være oplyst her i programmet under det enkelte fag. Ved ture, rejser og andre aktiviteter vil der være en egenbetaling. 

Tilmelding – hvordan? 
Du skal: 
• tilmelde dig på Ungdomsskolens hjemmeside www.ungkalundborg.dk

Er der mødepligt? 
Det er selvfølgelig frivilligt, om du vil melde dig til ét eller flere fag i UngKalundborg. Et godt råd er at lade være med at melde dig til mere, end du kan overkomme. Du har jo også lektier og måske andre fritidsaktiviteter, som skal passes. Når du først har meldt dig, skal undervisningen passes, det er vigtigt både for dig selv og de andre på holdet. Hvis du bliver forhindret i at møde, så husk at melde afbud til læreren eller UngKalundborgs kontor.