Musik i indskolingen

0. - 3. klassetrin

Mere information

En dag, som både består af fælles forløb og arbejde opdelt i mindre grupper. Der er fokus på instrumentalspil og rum til fordybelse og koncentration.


Formålet:
At skabe et forum, hvor skolens pædagog/klasselærer og Musisk Skoles musiklærere i fællesskab understøtter den enkelte elevs personlige udvikling. Der vil være særligt fokus på:
• Styrkelse af elevernes sociale kompetencer
• Styrkelse af elevernes sproglige og motoriske kompetencer
• Øget fokus på elevernes forudsætninger for at lære/blive bedre til at læse.

Ligesom de mere langsigtede gevinster vil være:
• At skabe en ”tradition” for at spille musik blandt skolens elever
• At medvirke til elevernes faglige og personlige udvikling
• At styrke elevernes selvværd og selvtillid, samt elevernes glæde ved at gå i skole.
• Tidlig indsats i forhold til musikfaget som et prøvefag.

 

For at gøre vores samarbejde så smidigt og enkelt som muligt, har vi ved tilmelding brug for så meget information som muligt. Udfyld nedenstående skema og scan det – eller tag et billede af det og send til enten ungdomsskolen@kalundborg.dk eller musiskskole.kalundborg@kalundborg.dk

Vi har valgt to deadlines. Den første giver mulighed for at tænke vores tilbud ind i årsplanen. Den næste giver mulighed for mere spontane samarbejder: 1. juni og 1. december 2020.Praktisk:
Inden undervisningsforløbet afholdes et forberedende møde mellem de deltagende parter, hvor rammerne for afholdelse af undervisningen aftales. Dagen varer 4 timer. Der kan max deltage 28 elever (en klasse). Der skal deltage mindst en lærer/pædagog fra skolen.


Pris: 5.500 kr.

Praktiske oplysninger
Underviser
Ledige pladser Holdet er lukket for tilmelding.
Pris Det er gratis at deltage
Andre muligheder Musik i indskolingen