Musiklærernetværk

For musiklærere

Mere information

Musiklærernetværket er stedet, hvor musiklærere i Kalundborg Kommune kan udveksle idéer, dele erfaringer og inspirere hinanden
med henblik på at puste ny energi i undervisningen. Der danses, synges, grines og spilles musik - dette med henblik på masser af læring og masser af latter. Glæden smitter og deltagerne tager glæden og nyt materiale med hjem til eleverne på skolerne.


Musiklærernetværket faciliteres af en musikpædagog på Musisk Skole og de fem mødegange årligt foregår på Musisk Skole. Det er gratis for skolerne at deltage. Dagene bliver planlagt hver sæson og informeres til skolerne og netværket fra Musisk Skole.


Netværket blev etableret i 2016 for musiklærere på alle skoler i kommunen. Vi oplever at udbyttet er værdifuldt og har fået positive tilbagemeldinger på initiativet:

“Det har været så inspirerende og energigivende. Jeg har fået en masse nye ideer, som mine klasser har nydt godt af, og det er min klare opfattelse, at jeg ikke står alene med den oplevelse”.

“Jeg mener klart, at det har været yderst inspirerende og glædesskabende at være en del af dette musik-netværk. Alle har budt ind med en masse gode og sjove undervisningsforløb lige fra bh. kl. til udskoling. Ren legestue for voksne :-)”.

Den enkelte skole står selv for evt. vikardækning og det er vigtigt at lærerne har samme vilkår ift. f.eks. mulighed for at komme til tiden.


Pris: Gratis.

 

For at gøre vores samarbejde så smidigt og enkelt som muligt, har vi ved tilmelding brug for så meget information som muligt. Udfyld nedenstående skema og scan det – eller tag et billede af det og send til enten ungdomsskolen@kalundborg.dk eller musiskskole.kalundborg@kalundborg.dk

Vi har valgt to deadlines. Den første giver mulighed for at tænke vores tilbud ind i årsplanen. Den næste giver mulighed for mere spontane samarbejder: 1. juni og 1. december 2020.


Praktiske oplysninger
Underviser
Ledige pladser Holdet er lukket for tilmelding.
Pris Det er gratis at deltage
Andre muligheder Musiklærernetværk