Musik i indskolingen

0. - 3. klassetrin

Mere information

En dag, som både består af fælles forløb og arbejde opdelt i mindre grupper. Der er fokus på instrumentalspil og rum til fordybelse og koncentration.


Formålet:
At skabe et forum, hvor skolens pædagog/klasselærer og Musisk Skoles musiklærere i fællesskab understøtter den enkelte elevs personlige udvikling. Der vil være særligt fokus på:
• Styrkelse af elevernes sociale kompetencer
• Styrkelse af elevernes sproglige og motoriske kompetencer
• Øget fokus på elevernes forudsætninger for at lære/blive bedre til at læse.

Ligesom de mere langsigtede gevinster vil være:
• At skabe en ”tradition” for at spille musik blandt skolens elever
• At medvirke til elevernes faglige og personlige udvikling
• At styrke elevernes selvværd og selvtillid, samt elevernes glæde ved at gå i skole.
• Tidlig indsats i forhold til musikfaget som et prøvefag.


Praktisk:
Inden undervisningsforløbet afholdes et forberedende møde mellem de deltagende parter, hvor rammerne for afholdelse af undervisningen aftales. Dagen varer 4 timer. Der kan max deltage 28 elever (en klasse). Der skal deltage mindst en lærer/pædagog fra skolen.


Pris: 5.500 kr.

Praktiske oplysninger
Underviser
Ledige pladser Holdet er lukket for tilmelding.
Pris Det er gratis at deltage
Andre muligheder Musik i indskolingen