Pigeklassen

8. klassetrin

Mere information

Et alternativt læringsforløb for piger, der har svært ved at gå i skole. Det kunne være på grund af generel skolevægring, angst
eller psykiske problemer. Forløbet har til formål at gøre pigerne trygge ved at gå i den almindelige skole.
Underviserne har rig erfaring med udsatte unge og ”ny udsathed”. Der er særligt fokus på dansk, engelsk og matematik foruden de personlige og sociale kompetencer.

Praktisk:
5 uger, hvor pigerne går i skole i Ungdomsskolen hver dag fra 8-13. Der kan max. deltage 6 elever i hver klasse. Ved etablering af klassen laves en kontrakt mellem de deltagende skoler, elevernes forældre og Ungdomsskolen.

Pris: 60.000 kr. (Prisen er for hele forløbet. Udgiften fordeles
mellem alle de deltagende skoler efter fordelingsnøgle).

Praktiske oplysninger
Underviser
Ledige pladser Holdet er lukket for tilmelding.
Pris Det er gratis at deltage
Andre muligheder Pigeklassen