Class-building for kommende 7. klasser

6. klassetrin

Mere information

Formålet med dette trivselsprojekt er følgende:
• Sammenlægning af 6. klasser (kommende 7. klasser)
• At sætte Musisk Skole og Ungdomsskolen – som eksterne læringsmiljøer - i spil i forhold til eleverne.
• Classbuilding med musikalske og kreative skabelsesprocesser som facilitator.
• Fællesskab og relation
• Faglighed
• Etablere skolen som et godt sted at være og dermed mindske fravær
• Skabe livsduelighed
• Styrke elevernes forståelse for og kendskab til hinanden samt lærernes kendskab til eleverne
• Styrkelse af elevernes sammenhold og fællesskabsfølelse i både den enkelte klasse, men også klasser imellem.


Forløbet afvikles konkret gennem klassiske teambuildingøvelser, samt øvelser hvor eleverne sætter ord på deres ønsker om fremtiden i deres klasse, der inspirerer til fokus på trivsel i hverdagen. Dette kombineres med en kreativ del, hvor eleverne sammen eksempelvis skriver en sang og derefter indspiller denne. Om aftenen på sidstedagen afholdes fest i Ungdomsskolen, hvor sangene afspilles. Eleverne prøver sig selv af, og får dermed mulighed for at træde ud af de gængse roller i klassen/skolen og opleve nye sider af sig selv og hinanden.

“Fra en lille skole til en stor skole. Fra en klasse til en anden klasse. Hvem er de nye ude fra landet? Hvordan får vi et godt fællesskab? Med kunst, kultur og classbuilding!”

I projektet bliver der lagt vægt på det fælles ligeværdige løft fra både eksterne læringsmiljøer, der har en særlig faglig ekspertise, og lærere på skolen, som har de pædagogiske og didaktiske kompetencer.


Praktisk:
Lærerne fra begge professioner får rum til at mødes for at udvikle og tilpasse forløbet sammen så det giver det bedst mulige udbytte for eleverne. Det er en forudsætning for forløbet, at de nye klasser er lavet og formidlet ud til elever og forældre.
Musisk Skole og Ungdomsskolen anbefaler, at der orienteres om Classbuilding projektet til et forældremøde omhandlende de nye klasser. Her deltager projektets undervisere meget gerne.


Der er 3 undervisningsdage i maj måned (samme uge).


Pris:
30.000 kr. (Udgiften fordeles mellem de deltagende skoler).

 

For at gøre vores samarbejde så smidigt og enkelt som muligt, har vi ved tilmelding brug for så meget information som muligt. Udfyld nedenstående skema og scan det – eller tag et billede af det og send til enten ungdomsskolen@kalundborg.dk eller musiskskole.kalundborg@kalundborg.dk

Vi har valgt to deadlines. Den første giver mulighed for at tænke vores tilbud ind i årsplanen. Den næste giver mulighed for mere spontane samarbejder: 1. juni og 1. december 2020.


Praktiske oplysninger
Underviser
Ledige pladser Holdet er lukket for tilmelding.
Pris Det er gratis at deltage
Andre muligheder Class-building for kommende 7. klasser