Musik

7. - 8. klassetrin

Mere information

Det er obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse - heraf er musik en mulighed.
Musisk Skole vil gerne indgå i et samarbejde om at valgfagstilbud i musik bliver en succes og har en lærerstab der ville kunne indgå i dette samarbejde med høj musik-faglighed.

Praktisk:
Det anbefales at undervisningen gennemføres som kompagnonundervisning – dvs. en underviser fra skolen og en underviser fra Musisk Skole.
Undervisningen kan foregå på den enkelte skole eller på Musisk Skole alt efter ønske fra skolen. Det er muligt at gå sammen med naboskoler om at få holdet
etableret. Der kan være max 28 elever på et hold.
Opfylder krav til timetal.


Pris:
30.000 kr. pr. år.

Fagets formål:
Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.
Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende med musik. Faget skal medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
Stk. 3. I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

 

For at gøre vores samarbejde så smidigt og enkelt som muligt, har vi ved tilmelding brug for så meget information som muligt. Udfyld nedenstående skema og scan det – eller tag et billede af det og send til enten ungdomsskolen@kalundborg.dk eller musiskskole.kalundborg@kalundborg.dk

Vi har valgt to deadlines. Den første giver mulighed for at tænke vores tilbud ind i årsplanen. Den næste giver mulighed for mere spontane samarbejder: 1. juni og 1. december 2020.


Praktiske oplysninger
Underviser
Ledige pladser Holdet er lukket for tilmelding.
Pris Det er gratis at deltage
Andre muligheder Musik