Sommersjov 2021

Sommersjov er for alle børn i Kalundborg Kommune, som har afsluttet 3. klasse ved kommende sommerferie.